2012 IEEE International Conference on Systems Biology (ISB)

Xi'an, China, August 18-20, 2012
Edited by: Luonan Chen, Xiang-Sun Zhang, Ling-Yun Wu, and Yong Wang

Copyright ©2012 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved.

Copyright and Reprint Permission
Abstracting is permitted with credit to the source. Libraries are permitted to photocopy beyond the limit of U.S. copyright law for private use of patrons those articles in this volume that carry a code at the bottom of the first page, provided the per-copy fee indicated in the code is paid through Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For other copying, reprint or republication permission, write to IEEE Copyrights Manager, IEEE Operations Center, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854. All rights reserved. Copyright ©2012 by IEEE.

IEEE Catalog Number CFP12ISB-USB
ISBN 978-1-4673-4398-5Preface

Contents

Metabolite Biomarker Discovery For Metabolic Diseases By Flux Analysis
Limin Li, Hao Jiang, Wai-Ki Ching, Vassilis S. Vassiliadis

Alternating Weighted Least Squares Parameter Estimation for Biological S-Systems
Li-Zhi Liu, Fang-Xiang Wu, Wen-Jun Zhang

Improving Prediction of Drug Therapy Outcome via Integration of Time Series Gene Expression and Protein Protein Interaction Network
Liwei Qian, Haoran Zheng

The influence of the basin structure of Boolean networks on their long range correlated dynamics
Peng Xu , Xianghong Wang, Wenbin Liu

Human Encoded miRNAs that Regulate the Inflenenza Virus Genome
Hao Zhang, Xin Li, Yuaning Liu, Minggang Hu, Zhi Li, Dong Xu

A comparison of three weighted human gene functional association networks
Jing Zhao, Chun-Lin Wang, Ting-Hong Yang, Bo Li, Xing Chen, Xiaona Shen, Ling Fang

A Novel Information Contents Based Similarity Metric for Comparing TFBS Motifs
Shaoqiang Zhang, Lifen Jiang, Chuanbin Du, Zhengchang Su

An Integrative Framework for Identifying Consistent MicroRNA Expression Signatures Associated with Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Jiajia Chen, Daqing Zhang, Wenyu Zhang, Yifei Tang, Lingchuan Guo, Bairong Shen

A Novel Pipeline for Motif Discovery, Pruning and Validation in Promoter Sequences of Human Tissue Specific Genes
Xiu-Jun GONG, Hua YU, Fei-Fei ZHAO

Identifying novel glioma associated pathways based on integrated ‘omics’ data
Yangfan Hu, Jinquan Li, Jiajia Chen, Guang Hu, Bairong Shen

New encoding schemes for prediction of protein Phosphorylation sites
Zimo Yin, Junyan Tan

Functional tunability of biological circuits from tinkers
Changhong Shi, Tianshou Zhou

A fixed-point blind source extraction algorithm and its application to ECG data analysis
Hongjuan Zhang, Zikai Wu, Shuxue Ding, Luonan Chen

Using NMFAS to Identify Key Biological Pathways Associated With Human Diseases
Hao Guo, Yunping Zhu, Dong Li, Fuchu He, Qijun Liu

Network Clustering along Diabetes Progression in Three Tissues of Goto-Kakizaki Rats
Xingrong Zhou, Shigeru Saito, Katsuhisa Horimoto, Luonan Chen, Huarong Zhou

Multi-objective Optimization of Biological Systems Represented by S-system Models
Gongxian Xu

Analysis of A HBV Infection Models with ALT
Yongmei Su, Yerong Wen, Lequan Min

Network Kernel SVM for Microarray Classification and Gene Sets Selection
Bing Yang, Junyan Tan, Naiyang Deng, Ling Jing

A machine learning framework of functional biomarker discovery for different microbial communities based on metagenomic data
Wei Fang, Xingzhi Chang, Xiaoquan Su, Jian Xu, Deli Zhang, Kang Ning

cGRNexp: a Web Platform for Building Combinatorial Gene Regulation Networks based on user-uploaded gene expression datasets
Huayong Xu, Hui Yu, Kang Tu, Qianqian Shi, Chaochun Wei,Yuanyuan Li, Yixue Li

Hierarchical Modular Structure in Gene Coexpression Networks
Shuqin Zhang

A Stable Simplification of a Fas-signaling Pathway Model for Apoptosis
Ya-Jing Huang, Wen-An Yong

A Seed-based Approach to Identify Risk Disease Sub-networks in Human Lung Cancer
Yi-Bin Wang, Yong-Mei Cheng, Shao-Wu Zhang, Wei Chen

A Gaussian Graphical Model for Identifying Significantly Responsive Regulatory Networks from Time Series Gene Expression Data
Zhi-Ping Liu, Wanwei Zhang, Katsuhisa Horimoto, Luonan Chen

Analysis of a HBV Infection Model With Non-cytolytic Cure Process
Xinjian Zhuo

Predicting Protein-RNA Residue-base Contacts Using Two-dimensional Conditional Random Field
Morihiro Hayashida, Mayumi Kamada, Jiangning Song, Tatsuya Akutsu

System identification of the fermentation system of Thermoanaerobacter sp. X514
Jing Yang, Xiaofang Ling, Lishan Yao, Hualiang Wei, Visakan Kadirkamanathan

Switch-Like Regulation of Signal Transduction by Small RNA-mediated Quorum Sensing
Xi Liu, Peipei Zhou, Ruiqi Wang

Coupled Positive Feedback Loops Regulate the Biological Behavior
Fei Shi, Peipei Zhou, Ruiqi Wang

Predicting protein complexes via the integration of multiple biological information
Xiwei Tang, Jianxin Wang, Yi Pan

Module of Cellular Networks in Saccharomyces cerevisiae
Yueying Yang, Di Liu, Jun Meng

New Global Stability Conditions for Genetic Regulatory Networks with Time-Varying Delays
Li-Ping Tian, Zhong-Ke Shi, Fang-Xiang Wu

Dynamics of Coexistence of Asexual and Sexual Reproduction in Adaptive Landscape
Shuyun Jiao, Yanbo Wang, Ping Ao

Module network rewiring in response to therapy
Tao Zeng, Ruozhao Wang, Luonan Chen

Effective Clustering of MicroRNA Sequences by N-grams and Feature Weighting
Yuan Yi, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Analysis of Morphological Evolution in a Long-term Experiment with Escherichia coli
Fangshu Cui, Bo Yuan

Comparing two models based on the transcriptional regulation by KaiC of cyanobacteria rhythm
Ying Li, Hui Wu, Jinhuo Luo

CNetA: Network alignment by combining biological and topological features
Qiang Huang, Ling-Yun Wu, Xiang-Sun Zhang

A Novel Feature Selection Method Based on CFS in Cancer Recognition
Xinguo Lu, Xianghua Peng, Ping Liu, Yong Deng, Bingtao Feng, Bo Liao

Application of Granger Causality to Gene Regulatory Network Discovery
Gary Hak Fui Tam, Chunqi Chang, Yeung Sam Hung

RNA-seq Coverage Effects on Biological Pathways and GO Tag Clouds
Chien-Ming Chen, Tsan-Huang Shih, Tun-Wen Pai, Zhen-Long Liu, Margaret Dah-Tsyr Chang

Sparse Kernel Logistic Regression for Beta-turns Prediction
Murtada Khalafallah Elbashir, Jianxin Wang, Fang-Xiang Wu, Min Li

BAsplice: Bi-direction Alignment for detecting splice junctions
Jingde Bu, Jiayan Wu, Meili Chen, Jingfa Xiao, Jun Yu, Xuebin Chi, Zhong Jin

Dynamic miRNA-TF-mRNA circuits in mouse lung development
Xinghuo Ye, Juan Liu, Fang-Xiang Wu

Identification of Oncogenic Genes for Colon Adenocarcinoma from Genomics Data
Changhe Fu, Ling Jing, Su Deng, Guangxu Jin

Escape from infinite adaptive peak
Song Xu, Shuyun Jiao, Pengyao Jiang, Bo Yuan, Ping Ao

Anti-clustering of circadian gene expression in mouse liver genome
Bin Kang, Yuanyuan Li, Yixue Li

A New Method to Identify Repositioned Drugs for Prostate Cancer
Zikai Wu, Yong Wang, Luonan Chen

in silico identification of novel cancer-related genes by comparative genomics of naked mole rat and rat
Zhiyuan Yang, Yan Zhang, Luonan Chen

Comparative analysis of protein-coding genes and long non-coding RNAs of prostate cancer between Caucasian and Chinese populations
Fu-Yan Hu, Xing-Ming Zhao, Nelson L.S. Tang, Yan Zhang, Luonan Chen

A 3-Dimentional Multiscale Model to Simulate Tumor Progression in Response to Interactions between Cancer Stem Cells and Tumor Microenvironmental Factors
Hua Tan, Fuhai Li, Jaykrishna Singh, Xiaofeng Xia, Derek Cridebring, Jian Yang, Jiguang Bao, Jinwen Ma, Ming Zhan, Stephen T.C. Wong

Identifying Mutated Core Modules in Glioblastoma by Integrative Network Analysis
Junhua Zhang, Shihua Zhang, Yong Wang, Junfei Zhao, Xiang-Sun Zhang

Pigmented Network Structure Detection Using Semi-Smart Adaptive Filters
Leszek A. Nowak, Maciej J. Ogorzalek, Marcin P. Pawlowski

Clinical Data Analysis Reveals Three Subytpes of Gastric Cancer
Xinxin Wang, Zhana Duren, Chao Zhang, Lin Chen, Yong Wang

A Sequence-Segmented Method Applied to the Similarity Analysis of Proteins
Fen Kong, Xu-ying Nan, Ping-an He, Qi Dai, Yu-hua Yao

Construction and Analysis of Genome-wide SNP Networks
Yang Liu, Jin Zhou, Zhi-Ping Liu, Luonan Chen, Michael K. Ng

ppiPre - an R package for predicting protein-protein interactions
Yue Deng, Lin Gao

Author Index